Programmet for den Nordiske Stopp Graffiti/Tagging konferansen i
Oslo Kongressenter 3. - 4. april 2003.

Tordag 03. april 2003:

Konferansier: Hilde Hummelvoll

09.00 Registrering og Kaffe

10.00 Velkomst
- ved Hilde Barstad, byråd for miljø og samferdsel Oslo kommune

10.10 Praktiske opplysninger

10.20 Innledning
- ved Odd-Einar Dørum, Justistminister Norge

10.50 New York som forbilde
- ved Steve Mona, New York Police Department. New York har med Steve Mona i spissen i mange år vært et forbilde for andre storbyer med deres tagging/graffitibekjempelse

12.30 Lunsj

13.30 Oslo Stopp Tagging - kampanjen
- ved Kjellaug Løken, prosjektleder/rådgiver

14.05 Graffiti/Tagging-miljøet i Oslo
- ved Rune Larson, Etterretningsgruppa- Stovner Politistasjon, Oslo

15.05 Kaffepause

15.25 Konfliktrådets erfaringer med megling i taggesaker
- ved Karen Kristin Paus, daglig leder Konfliktrådet Oslo

15.40 Erfaringer fra Trondheim
- ved Solveig Toven Andersskog, Sør-Trøndelag politidistrikt

15.55 "Oslo politidistrikts policy"
- ved Anstein Gjengedal, Politimester i Oslo

18.30 Mottagelse i Oslo Rådhus

Fredag 4. april 2003:

08.30 Forskningsmetoder og resultater
- ved Cecilie Høigård, professor, kriminolog (ble avlyst)

08.50 Tagging/graffiti og amerikansk subkultur
- ved Victoria Wilson, sosiolog/kriminolog som er internasjonalt kjent for sitt arbeide med subkulturer i USA.

10.20 Kaffepause

10.40 Lovlig graffiti
- ved Peter Pedersen, Silkeborg Politi, Danmark

11.30 "Legala veggar"
- ved Peter Yngve Carlson, Tunnelbanepolisen Stockholm

12.00 Lunsj

13.00 Svenske erfaringer med graffitibekjempelse
- ved Gunilla Arvor, Ordförande i Samordningsgruppen för Klotterfrågor i Stockholms Län, medlem av nordisk nettverksgruppe

13.20 Finske erfaringer med graffitibekjempelse
- ved Kauko Haantie, Chef for Helsinki Stoppa Klottret - prosjekt, medlem av nordisk nettverksgruppe

13.40 Danske erfaringer med graffitibekjempelse
- ved Københavns Politi og Informasjonsshef Jacob Winther, Bygge- og Teknikforvaltningen og leder for Stop Graffiti Kampagnen i Københavns Kommune.

14.10 Avslutning og oppsummering
- ved Hilde Barstad, Byråd for miljø og samferdsel Oslo kommunearchives